07 49 04 060
 

Zaposleni

 

Ime in priimek Delovno mesto
Bojana Abram učiteljica v OPB in angleščine v 2. razredu
Ina Abram 3. c, učiteljica razrednega pouka
Karmen Ančimer Poteko 7. c, učiteljica naravoslovja in kemije
Ana Antolič Miler 6. a, učiteljica razrednega pouka
Sanja Antolič multiplikator Soočanje z izzivi medkulturnega sodelovanja
Martina Arh druga strokovna delavka v 1. b
Martina Arh računovodkinja
Blaženka Avsenak tehnično osebje
Zvonimir Baškovč tehnično osebje
Anton Bizjak ravnatelj
Barbara Bizjak poslovna sekretarka
Helena Bizjak pomočnica ravantelja, DSP
Nataša Brodnik Kržan 4. b, učiteljica razrednega pouka
Jožica Bučar tehnično osebje
Tanja Cedilnik učiteljica za dodatno strokovno pomoč
Marija Cerle 1.Veliki Podlog, učiteljica razrednega pouka
Miha Cerle učitelj športa in v OPB
Tila Cvirn 5. a, učiteljica razrednega pouka
Romana Dirnbek OPB Veliki Podlog
Andrej Dimc tehnično osebje
Marjetka Fabjančič tehnično osebje
Meta Fekonja 4. a, učiteljica razrednega pouka
Robert Fuks učitelj glasbene umetnosti
Katarina Gerjevič laborantka, učiteljica matematike
Gregor Germ 7. b, učitelj likovne umetnosti
Rozana Grilc tehnično osebje
Edita Gubenšek učiteljica gospodinjstva in biologije, organ. šolske prehrane
Pjerina Hodnik 6. b, učiteljica angleščine in nemščine
Marko Hren učitelj angleščine in jezikovna kopel
Egon Ivanjšek športni pedagog Zdrav življenjski slog
Lilijana Izlakar
(nadomešča jo:
Helena Felbar Žabkar)
učiteljica v OPB
Breda Jalovec tehnično osebje
Daniela Janušič svet. delo, JUV
Katja Jurkas tehnično osebje
Petra Kavčič 5. c, učiteljica razrednega pouka
Tatjana Kerin učiteljica matematike
Renata Kerin tehnično osebje
Eva Kink Žerjav 2. c, učiteljica razrednega pouka
Marta Kink 2. b, učiteljica razrednega pouka
Cvetka Kodrič druga strokovna delavka v 1. a
Erika Koprivnik tehnično osebje
Marjeta Košir 8. b, učiteljica slovenščine
Renata Kovačič tehnično osebje
Tanja Lakner 9. a, učiteljica matematike
Mateja Lisec 5. b, učiteljica razrednega pouka in angleščine v 1. razredu
Tatjana Longo 4. Veliki Podlog, učiteljica razrednega pouka
Vilma Malečkar učiteljica za dodatno strokovno pomoč
Mirjana Marinčič učiteljica DSP in v OPB
Tanja Mavsar Popovič učiteljica za dodatno strokovno pomoč
Milan Metelko računalnikar
Klavdija Mirt 2. a, učiteljica razrednega pouka
Blanka Mladkovič 9. b, učiteljica slovenščine in zgodovine
Jasmina Mlakar 6. c, učiteljica razrednega pouka, knjižničarka
Anuška Motore  računovodkinja
Anica Netahly 2. Veliki Podlog, učiteljica razrednega pouka
Vesna Perić UVOP
Maša Petan Omejec 3. b, učiteljica razrednega pouka
Stane Petelin tehnično osebje
Martina Peterlin učiteljica v OPB
Iztok Pirc učitelj športa
Darja Pleterski 8. a, učiteljica tehnike in tehnologije
Nataša Račič 1. c, učiteljica razrednega pouka
Jožica Repše pomočnica ravnatelja, svet. delo
Jože Rihter tehnično osebje
Dženi Rostohar RKT, TEV, DSP odločbe, svet. delo
Ina Rožman porodniški dopust
Polona Senica 3. Veliki Podlog, učiteljica razrednega pouka
Alenka Serne učiteljica v OPB
Marija Simončič učiteljica angleščine, knjižničarka
Darja Sintič tehnično osebje
Daniela Stamatovič 1. a, učiteljica razrednega pouka
Irena Strojanšek učiteljica angleščine
Darina Svozilova učiteljica športa in v OPB
Gordana Šeško druga strokovna delavka v 1. c
Mojca Šober tehnično osebje
Nuša Tičar 4. c, učiteljica razrednega pouka
Sonja Tomše tehnično osebje
Marija Tomšič učiteljica matematike in fizike
Alenka Urbanč 5. d, učiteljica razrednega pouka
Tamara Vardič 1. b, učiteljica razrednega pouka
Patricija Vejnović učiteljica angleščine in nemščine
Manja Voglar 7. a, učiteljica slovenščine
Melita Zagorc Vegelj svet. delo, DSP odločbe
Zoran Zlatič 3. a, učitelj razrednega pouka
Marinka Zorko tehnično osebje
Simona Žarn učiteljica francoščine
Polona Žerjav Horvat 8. c, učiteljica športa
Franci Žibert učitelj geografije, državljanske in domovinske vzgoje ter etike
Darinka Žibert obračunska knjigovodkinja
Manica Žibret učiteljica v OPB
Anica Žičkar tehnično osebje