07 49 04 060
 

Dokumenti vrtca

Šolsko leto 2017/2018

Gradivo za trenutno šolsko leto je še delovno gradivo (ni še popolnoma dokončano).

Letni delovni načrt vrtca 2017/2018: LDN vrtec 2017/18 – delovno gradivo

Letno poročilo vrtca 2016/2017: LP vrtec – 2016/17 – delovno gradivo

 

Šolsko leto 2016/2017

Zapisnik komisije za sprejem otrok v enote vrtca Leskovec  pri Krškem: Zapisnik komisije

Ocenjevalni list: Ocenjevalni list

Letno poročilo vrtca 2015/2016: LP vrtec – 2015/16 – delovno gradivo

 

Šolsko leto 2015/2016

Letni delovni načrt vrtca 2015/2016: LDN vrtec – 2015/16

Letno poročilo vrtca 2014/2015: LP vrtec – 2014/15

Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 in smernice za leto 2015/2016Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja