07 49 04 060
 

Svet zavoda

ZAVOD UPRAVLJAJO

  • trije predstavniki ustanovitelja (Janez Avguštin, David Imperl, Gregor Lekše)

  • pet predstavnikov zavoda (Dženi Rostohar – predsednica, Martina Arh, Meta Fekonja, Tatjana Longo in Stanislava Pavkovič)

  • trije predstavniki staršev (Alenka Volčjak, Darja Jordan Pacek in Kristina Ogorevc Račič).

3.  seja sveta zavoda OŠ Leskovec pri Krškem

2. seja sveta zavoda OŠ Leskovec pri Krškem – ponedeljek, 3. 3. 2014

* Vabilo 2. seja.pdf

Gradivo za 2. sejo Sveta zavoda:

* Letno poročilo 2013.pdf

* Finančni načrt 2014 – dopis.pdf

* Predlog FN 2014 – skupaj.pdf

* Predlog FN 2014 – šola.pdf

* Predlog FN 2014 – vrtec.pdf

* Kadrovski narčrt 2014.pdf

1. seja sveta zavoda OŠ Leskovec pri Krškem