Zap. št. Ime in priimek
1. Andrej Dimc
2. Stane Petelin
3. Andrej Tomažin
4. Marija Klavžar
5. Darja Sintič
6. Mojca Šober
7. Monika Keržan
8. Rozana Grilc
9. Katja Jurkas
10. Irena Pavlič
11. Albina Močivnik
12. Marjetka Fabjančič
13. Hajrija Bekrić
14. Tadej Černoga
15. Erika Koprivnik
16. Renata Kerin
17. Renata Kovačič
18. Marinka Zorko
19. Nataša Babić
20. Mija Gerzina
21. Marija Klavžar