07 49 04 060
 

O vrtcu

Ustanovitelj vrtca je občina Krško.

Vrtec izvaja predšolsko dejavnost upoštevajoč določila Zakona o vrtcih, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter javni vzgojni program Kurikulum za vrtce.

 

VODSTVO VRTCA:

Ravnateljica:       Jožica Repše, tel.: 07 / 490 40 65

Pom. ravnatelja:   Maja Koretič,  tel.: 051 634 320

Posl. sekretarka:  Katarina Ivačič, tel.: 07 / 490 40 68

Svetovalna del.:   Vesna Perič, tel.: 040 284 707

 

Enota VRTEC LESKOVEC deluje v enotah v okviru Javnega zavoda OŠ Leskovec pri Krškem in ima 4 enote:

Enota Vila, Ul. Staneta Žagarja 2, 8273 Leskovec pri Krškem,

tel.: 051 634 320

 

Enota Pika Nogavička, Pionirska cesta 4a, 8273 Leskovec pri Krškem,

tel.: 031 637 133

 

Enota Mali princ, Cesta krških žrtev 132, 8270 Krško,

tel.: 07 / 49 22 169

 

Enota Peter Pan, Veliki Podlog 14, 8273 Leskovec pri Krškem,

tel.: 07 / 49 74 072

 

Enota Peter Pan – 15. oddelek (pri bife Arh),

tel.: 031 637 447

 

VIZIJA VRTCA:

KORAK  za  KORAKOM  SE  UČIMO  ŽIVETI

zdravo in z naravo,  

drug z drugim,

v razvojno spodbudnem, smiselnem

in varnem učnem okolju,

ki omogoča izhajajoč iz izkušenj

dejavno vključevanje v širše okolje.

 

POSLANSTVO VRTCA:    Vsak dan, dan za otroka.