07 49 04 060
 

Jedilnik – šola

Jedilnik za Osnovno šolo Leskovec pri Krškem

Opomba: Jedilnik za podružnično šolo Veliki Podlog se zaradi organizacije dela lahko nekoliko razlikuje (kombinacija med jedilnikom za osnovno šolo in vrtec)


V skladu z Uredbo (EU) št. 1169/2011 so alergeni označeni na Katalogu živil in jedi z označenimi alergeni, ki se nahaja na oglasni deski ter spletni strani šole.


PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE

V našem zavodu pripravljamo dietno prehrano skladno s priporočili o medicinsko indiciranih dietah. Starše prosimo, da si informacije ter zahtevane obrazce prenesejo in pregledajo preko spodnjih povezav.


Organizator šolske prehrane
Marko Škofca, univ. dipl. inž. živ. teh.

 
 
 
Dostopnost