Jedilnik za Osnovno šolo Leskovec pri Krškem

Opomba: Jedilnik za podružnično šolo Veliki Podlog se zaradi organizacije dela in dobavljivosti živil lahko nekoliko razlikuje.

V skladu z Uredbo (EU) št. 1169/2011 so alergeni označeni na Katalogu živil in jedi z označenimi alergeni, ki se nahaja na oglasni deski ter spletni strani šole.


ANKETA O ZADOVOLJSTVU S ŠOLSKO PREHRANO


PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE

V našem zavodu pripravljamo dietno prehrano skladno s priporočili o medicinsko indiciranih dietah. Starše prosimo, da si informacije ter zahtevane obrazce prenesejo in pregledajo preko spodnjih povezav.


Organizator šolske prehrane
Marko Škofca, univ. dipl. inž. živilske tehnologije