07 49 04 060
 

Jedilnik – šola

Jedilnik za Osnovno šolo Leskovec pri Krškem

MAREC 2019

V skladu z Uredbo (EU) št. 1169/2011 so alergeni označeni na Katalogu živil in jedi z označenimi alergeni, ki se nahaja na oglasni deski ter spletni strani šole.


OBVESTILO ZA STARŠE O DIETNI PREHRANI


Opomba: Jedilnik za podružnično šolo Veliki Podlog se zaradi organizacije dela lahko nekoliko razlikuje (kombinacija med jedilnikom za osnovno šolo in vrtec)

Organizator šolske prehrane
Marko Škofca, univ. dipl. inž. živ. teh.