07 49 04 060
 

Jedilnik – šola

Jedilnik za Osnovno šolo Leskovec pri Krškem

V skladu z Uredbo (EU) št. 1169/2011 na jedilnikih označujemo snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti.

JANUAR 2019

OBVESTILO ZA STARŠE O DIETNI PREHRANI

 

Organizator šolske prehrane
Marko Škofca, univ. dipl. inž. živ. teh.