Ime in priimek Naziv Telefon Elektronska pošta
Daniela Janušič mag. socialnega dela 07 49 04 077 daniela.janusic@guest.arnes.si
Amanda Srpčič dipl. socialna pedagoginja (UN) 07 49 04 078 amanda.srpcic@guest.arnes.si
Nastja Jalovec dipl. pedagoginja (UN) 07 49 04 067 nastja.jalovec@guest.arnes.si
Vesna Perić univ. dipl. pedagoginja 040 284 707 svetovalna.vesna.peric@gmail.com

 

Šolska svetovalna služba deluje kot interna služba, ki je razvojno naravnana – spremlja, analizira, evalvira in razvija ustrezno okolje vzgojno-izobraževalne (v nadaljevanju: VI) ustanove za optimalni razvoj in učenje otrok ter mladostnikov. Na podlagi poznavanja razvojnih značilnosti in posebnosti v razvoju otrok in mladostnikov se nanaša na spremljanje in zagotavljanje podpore njihovemu celostnemu razvoju in učenju ter doseganju VI ciljev.

Svetovalna služba se vključuje v izvajanje VI dela in razvoja ustanove kot celote. Posebno pozornost namenja spodbujanju, vzpostavljanju in vzdrževanju kakovostnega sodelovanja ter odnosov z ostalimi udeleženci in udeleženkami (učitelji in učiteljicami, učenkami in učenci, starši, vodstvom ter ustreznimi zunanjimi ustanovami).

Povzeto po Programskih smernicah svetovalnega dela

Zaradi lažjega poteka dela smo si razdelile posamezna področja in naloge, ki jih navajamo v spodnjem zapisu. Lahko pa se, tako kot učenke in učenci kot starši, po pomoč obrnete na katero koli izmed nas.

Daniela Janušič

 • koordinacija vpisa v 1. razred
 • prešolanje, prepisi
 • podpora pri vključevanju romskih otrok in organiziranje dodatne strokovne pomoči za romske otroke
 • koordinacija predavanj iz zdravstvene vzgoje
 • koordinacija javnih del
 • organizacija sistematskih pregledov
 • sodelovanje pri preventivnih dejavnostih od 5. do 9. razreda
 • pomoč in svetovanje učencem oz. učenkam s posebnimi potrebami, z vzgojnimi in disciplinskimi težavami, z učnimi težavami in težavami telesnem, osebnem in socialnem razvoju

Amanda Srpčič

 • organiziranje in koordiniranje dela za učence in učenke, ki imajo odločbe/so v postopku pridobivanja odločbe oz. imajo izdelan izvirni delovni projekt pomoči od 5. do 9. razreda
 • karierna orientacija
 • koordiniranje prostovoljstva
 • koordinacija individualne in skupinske pomoči od 5. do 9. razreda
 • preventivne dejavnosti oz. vključitev v razredne ure od 5. do 9. razreda
 • pomoč in svetovanje učencem oz. učenkam s posebnimi potrebami, z vzgojnimi in disciplinskimi težavami, z učnimi težavami in težavami telesnem, osebnem in socialnem razvoju
 • podpora pri vključevanju priseljenih in romskih otrok in koordinacija laične pomoči ter govorilnih ur s prevajalcem

Nastja Jalovec

 • organiziranje in koordiniranje dela za učence in učenke, ki imajo odločbe/so v postopku pridobivanja odločbe oz. imajo izdelan izvirni delovni projekt pomoči od 1. do 4. razreda
 • nadarjeni učenci in učenke
 • izbirni predmeti
 • preventivne dejavnosti oz. vključitev v razredne ure od 1. do 4. razreda
 • podpora pri vključevanju priseljenih in romskih otrok
 • pomoč in svetovanje učencem oz. učenkam s posebnimi potrebami, z vzgojnimi in disciplinskimi težavami, z učnimi težavami in težavami telesnem, osebnem in socialnem razvoju
 • koordiniranje individualne in skupinske pomoči od 1. do 4. razreda

Vesna Perić

 • odlogi šolanja
 • koordiniranje prostovoljstva
 • preventivne dejavnosti od 1. do 4. razreda
 • bralni trening za 3. razred
 • skrb za lažji prehod vrtec-šola
 • podpora pri vključevanju priseljenih in romskih otrok
 • pomoč in svetovanje učencem oz. učenkam s posebnimi potrebami, z vzgojnimi in disciplinskimi težavami, z učnimi težavami in težavami telesnem, osebnem in socialnem razvoju