07 49 04 060
 

Učiteljski zbor

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje

RAZRED/predmet RAZREDNIK/učitelj GOVORILNE URE
1. a Daniela Stamatović petek, 7.15–8.00
Cvetka Kodrič petek, 7.15–8.00
1. b Tamara Vardič četrtek, 5. ura
Arh Martina četrtek, 5. ura
1. c Nataša Račič torek, 5. ura
Gordana Šeško ponedeljek, 4. ura
2. a Klavdija Mirt četrtek, 6. ura
2. b Marta Kink petek, 5. ura
2. c Eva Kink Žerjav torek, 3. ura
3. a Jasmina Klakočer ponedeljek, 6. ura
3. b Maša Petan Omejec po dogovoru
3. c Ina Abram sreda, 6. ura
OPB Manica Žibret po dogovoru
OPB Alenka Serne po dogovoru
OPB, DNU Miha Cerle po dogovoru
OPB, DSP Martina Peterlin torek, 5. ura
OPB, N1A Rožman Ina po dogovoru
OPB Vel. Pod. Romana Dirnbek po dogovoru
OPB, ŠPO, plavalni tečaj Darina Svozilova četrtek, 11.50–12.35

 

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje

RAZRED UČITELJ PREDMET GOVORILNE URE
4. a Meta Fekonja po predmetniku torek, 1. ura
4. b Nataša Brodnik Kržan po predmetniku ponedeljek, 5. ura
4. c Nuša Tičar po predmetniku torek, 3. ura
5. a Tila Cvirn po predmetniku torek, 2. ura
5. b Mateja Lisec po predmetniku petek, 2. ura
5. c Petra Kavčič po predmetniku petek, 4. ura
5. d Alenka Urbanč po predmetniku torek, 5. ura
6. a Ana Antolič Miler SLJ, NAR četrtek, 4. ura
6. b Pjerina Hodnik TJA torek, 4. ura
6. c Jasmina Mlakar MAT, SLJ, DSP, knjižničarka sreda, 2. ura

 

Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje

RAZRED UČITELJ PREDMET GOVORILNE URE
7. a Manja Voglar SLJ petek, 3. ura
7. b Gregor Germ LUM, LS1, LS2, LS3, DNU, ID torek, 4. ura
7. c Karmen Ančimer Poteko NAR, KEM, DNU, KEŽ sreda, 2. ura
8. a Darja Pleterski TIT, TVZ, OGU, RVT, NTE, ID petek, 2. ura
8. b Marjeta Košir SLJ, DKE ponedeljek, 6. ura
8. c Polona Žerjav Horvat ŠPO, ŠSP, ŠZZ, NŠP ponedeljek, 2. ura
9. a Tanja Lakner MAT petek, 3. ura
9. b Blanka Mladkovič SLJ, ZGO torek, 2. ura
Edita Gubenšek GOS, BIO, SPH, or. šol. preh torek, 3. ura
Marija Simončič TJA, knjižničarka ponedeljek, 1. ura
Marija Tomšič MAT, FIZ torek, 4. ura
Robert Fuks GUM, OPZ, MPZ, GLD, DNU sreda, 3. ura
Franci Žibert GEO, DKE sreda, 3. ura
Iztok Pirc ŠPO, IŠP, ŠSP, ŠZZ ponedeljek, 2. ura
Tatjana Kerin MAT ponedeljek, 1. ura
Katarina Gerjevič MAT, administratorka sreda, 1. ura
Milan Metelko računalnikar, UBE, ROM, MME, NRA, DNU torek, 6. ura
Irena Strojanšek TJA ponedeljek, 3. ura
Patricija Vejnović TJA petek, 4. ura
Tanja Mavsar Popovič DSP odločbe, PUT po dogovoru
Vilma Malečkar DSP odločbe, DNU, PUT po dogovoru
Dženi Rostohar RKT, TEV, DSP odločbe, sv. delo ponedeljek, 2. ura
Melita Zagorc Vegelj psihologinja, DSP po dogovoru
Daniela Janušič sv. delo, JUV sreda, 2. ura
Tanja Cedilnik DSP odločbe, PUT petek, 2. ura
Vesna Perić UVOP po dogovoru
Sanja Antolič po dogovoru
Helena Felbar Žabkar  po dogovoru
Marko Hren TJA četrtek, 6. ura
Egon Ivanjšek ŠPO po dogovoru

 


Pomoč učencem

delavci zaposleni preko javnih del in druge oblike zaposlitve

Ime in priimek
 1. Brigita Kocjan
 2. Laura Založnik
 3. Sara Pirc