Administrativno-računovodska služba

Ime in priimek Delovno mesto
Katarina Ivačič Fabjančič računovodkinja
Barbara Bizjak tajnica VIZ
Vesna Derenda računovodkinja (obračun plač in drugih prejemkov in odtegljajev)
Helena Gale poslovna sekretarka in knjigovodja
Jerneja Šmajdek administratorka (obračun položnic za vrtec, vpis v vrtec …)