07 49 04 060
 

Interesne dejavnosti

Učenci lahko v šolskem letu 2017/2018 izbirajo med naslednjimi interesnimi dejavnostmi:

Zap. št. Ime in priimek mentorja Interesna dejavnost Razred Čas izvajanja, opomba
1 Cvetka Kodrič Bralna značka 1. Torek, 6. ura
2 Daniela Stamatović Bralna značka 1. Ponedeljek, 6. ura
3 Tamara Vardič OPZ 1. Petek, 5. ura
4 Eva Kink Žerjav Bralna značka 1. a Torek, 6. ura
5 Martina Arh Bralna značka 1. a
6 Marta Kink Bralna značka 1. b Torek, 6. ura
7 Gordana Šeško Bralna značka 1. c Četrtek, 6. ura
8 Klavdija Mirt Bralna značka 1. c polovica Četrtek, 6. uro
9 Tina Macur Bralna značka 1. d Torek, 6. ura
10 Eva Kink Žerjav Cici vesela šola 1. do 2. Torek, 13.30-14.15 (od dcembra dalje)
11 Daniela Stamatović Eko bralna značka 1. do 3. Torek, 6. ura
12 Eva Kink Žerjav Logična pošast 1. do 3. Ponedeljek, 13.30-14.15
13 Hilmija Ahmatović, zunanji Šah 1. do 4.
14 Darina Svozilova
Maša Petan
Planinci 1. do 5. Po dogovoru
15 Maša Petan Dekoracija 1. do 6.
16 Nataša Račič Bralna značka 2.
17 Tamara Vardič Bralna značka 2.
18 Tamara Vardič
Nataša Račič
FIT šolarček 2. Sreda, 13.00-14.30
19 Gordana Šeško Zabavni tek 2. Torek, 13.30-14.15
20 Ina Rožman Bralna značka 2. a
21 Katarina Gerjevič Hitro Računanje 2. do 5. Četrtek, 1. ura
22 Ina Rožman Angleščina skozi pravljice 2. in 3. Ponedeljek, 7. ura (12.55-13.40)
23 Klavdija Mirt OPZ 2. in 3. Petek, 6. šolska ura
24 Maša Petan Bralna značka 3. Ponedeljek, 6. ura
25 Maša Petan Šport in ustvarjanje 3. Ponedeljek, 1. ura
26 Ina Abram Bralna značka 3. a Ponedeljek, 6. ura
27 Jasmina Klakočer Bralna značka 3. c Ponedeljek po pouku
28 Darina Svozilova Sinhrono plavanje 3. deklice Sreda, 14.30-15.30
29 Manica Žibret Radi nastopamo 3., 4 in 5 Sreda, 1. ura
30 Meta Fekonja Bralna značka 4. Četrtek, 1. ura
31 Meta Fekonja Kolesarski krožek 4. Torek, 1. ura
32 Ana Tičar Bralna značka 4. a Četrtek, 1. ura
33 Ana Tičar Kolesarski krožek 4. a Torek, 1. ura
34 Nataša Brodnik Kržan Bralna značka 4. c Četrtek, 1. ura
35 Nataša Brodnik Kržan Kolesarski krožek 4. c Torek, 1. ura
36 Jasmina Mlakar Ekobranje 4. do 7. Petek, 6. ura
37 Marko Hren Angleška BZ 4. do 8.
38 Irena Strojanšek Angleška BZ 4. do 9. po dogovoru z učenci
39 Pjerina Hodnik Angleška BZ 4. do 9. Po dogovoru z učenci
40 Tanja Lakner Logika 4. do 9.
41 Robert Fuks Otroški pevski zbor 4. in 5. Ponedeljek, 7. ura
42 Miha Cerle Igre z žogo 4.–6. deklice
43 Alenka Koretič Bralna značka 5. 1. ura
44 Mateja Lisec Bralna značka 5.
45 Alenka Koretič Ekologija 5. 1. ura
46 Petra Kavčič Ustvarjalnica 5. Sreda, 6. ura
47 Marija Simončič Angleška bralna značka 5. b
48 Petra Kavčič Bralna značka 5. c Vsak drugi ponedeljek, 6. ura
Ana Antolič Miler Bralna značka 6.
49 Robert Fuks Ritem vodovodarji 6. Petek, 7. ura
50 Katarina Gerjevič Diabetes 6. do 9. po dogovoru
51 Katarina Gerjevič Hitro Računanje 6. do 9. Sreda, 1. ura
52 Gregor Germ Likovni krožek 6. do 9. Četrtek po pouku
53 Katarina Gerjevič Matematični krožek 6. do 9. po dogovoru
54 Tanja Lakner Matematični krožek 6. do 9.
55 Robert Fuks Mladinski pevski zbor 6. do 9. Torek, sreda in četrtek, 7. ura
56 Franci Žibert Namizni tenis 6. do 9.
57 Franci Žibert Planinski krožek 6. do 9. termini glede na razpise planinskega društva
58 Iztok Pirc
Polona Žerjav Horvat
Priprava na športna tekmovanja 6. do 9. po potrebi
59 Manja Voglar
Dženi Rostohar
Slovenščina ima dolg jezik 6. do 9.
60 Blanka Mladkovič Šolski parlament 6. do 9.
61 Jasmina Mlakar Učim se učiti 6. do 9.
Romski učenci
Ponedeljek, 7. ura
62 Marjeta Košir Beremo in ustvarjamo 6. in 7.
63 Karmen Ančimer Poteko Kresnička 6. in 7.
64 Patricija Vejnovič Angleški krožek – priprava na tekmovanje 6. in 9.
65 Tatjana Kerin Matematični krožek 7., 8. in 9
66 Manja Voglar Bralna značka 7., 8., 9.
67 Marjeta Košir Bralna značka 7., 8., 9.
68 Mirjana Marinčič Gledališki krožek 7., 8., 9. Ponedeljek, 17.00
69 Karmen Ančimer Poteko Kultura plesa 7., 8., 9.
70 Karmen Ančimer Poteko Mladi ustvarjalci 7., 8., 9.
71 Melita Zagorc Vegelj
Dženi Rostohar
Prostovoljci 7., 8., 9.
72 Blanka Mladkovič Raziskovalna naloga 7., 8., 9.
73 Marija Simončič Angleška bralna značka 8.
74 Darja Pleterski EKO bralna značka 8. in 9.
75 Edita Gubenšek Priprava na tekmovanje BIO 8. in 9.
76 Marija Tomšič Priprave na tekmovanje FIZ 8. in 9.
77 Blanka Mladkovič ZGO – priprava na tekmovanje 8. in 9.