07 49 04 060
 

Šolski zvonec

1. in 2. razred 3. in 4. razred 5.–9. razred
8.00-8.20 malica 7.30–8.15 1. šolska ura 7.30–8.15 1. šolska ura
8.20–9.05 1. šolska ura 8.20–9.05 2. šolska ura 8.20–9.05 2. šolska ura
9.10–9.55 2. šolska ura 9.05–9.20 malica 9.05–9.20 malica
9.55–10.15 odmor 9.20–10.05 3. šolska ura 9.20–10.05 3. šolska ura
10.15–11.00 3. šolska ura 10.10–10.55 4. šolska ura 10.10–10.55 4. šolska ura
11.05–11.50 4. šolska ura 10.55–11.05 odmor 10.55–11.05 odmor
11.55–12.40 5. šolska ura 11.05–11.50 5. šolska ura 11.05–11.50 5. šolska ura
12.40 kosilo 11.55–12.40 6. šolska ura 11.50–12.10 kosilo
12.40–13.00 kosilo 12.10–12.55 6. šolska ura
13.00–13.45 7. šolska ura 13.00–13.45 7. šolska ura
13.50–14.35 8. šolska ura 13.50–14.35 8. šolska ura