V četrtek, 18. 4. 2024, smo “gozdne” učiteljice Osnovne šole Leskovec pri Krškem gostile kolegice iz drugih slovenskih osnovnih šol in vrtcev, ki so prav tako kot mi,  vključeni v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Skupen naslov našega strokovnega srečanja je bil Po gozdnih poteh do novih znanj in spoznanj.

Popeljale smo jih po gozdnih poteh in kotičkih, kjer z učenci preživljamo čarobne gozdne četrtke.

Gozd je postal naša dodatna učilnica, kjer se nam odpirajo obzorja, ki jih v zaprtem prostoru ob delovnih zvezkih ne moremo ne doseči ne dojeti. Otroci imajo svoj gozdni vrtiček, spoznavajo potok in življenje v njem in ob njem, sočustvujejo z rakavim drevesom, postavljajo bunkerje in bivake, plezajo po stoječih in podrtih drevesih, poslušajo, preštevajo, pripovedujejo, opisujejo in postavljajo umetniške inštalacije. Pri vseh teh dejavnostih otroci sodelujejo, načrtujejo, predvidevajo posledice svojih dejanj in premikov, ter razvijajo koordinacijo svojega telesa in zmožnosti življenja v skupini.

Ponosne smo na svoje dosežke in ponosne na to, da smo kolegice iz drugih zavodov navdušile in motivirale za nove naloge v gozdu.

Srečanje je spremljala ustanoviteljica in strokovna vodja Mreže gozdnih vrtcev in šol gospa Natalija Györek, ki se je vsem udeleženkam na koncu zahvalila za trud, ki ga vlagamo v delo po načelih gozdne pedagogike.

Zbrane je na začetku in koncu srečanja pozdravila ravnateljica OŠ Leskovec pri Krškem, gospa Jožica Repše. Učiteljice smo ji izrekle zahvalo za vso podporo, ki jo doživljamo pri svojem delu.

Mirjana Marinčič,
izvajalka gozdne pedagogike