Učenci Sofija Arh, Marina Tršelič, Urban Pintar in Val Zaturoski so raziskovali ekstremne vremenske razmere v Sloveniji, v letih 2020 do 2023.

Podnebne spremembe so eno najpomembnejših globalnih vprašanj, s katerimi se soočamo danes. Gre za spremembe v dolgoročnih vzorcih podnebnih elementov, kot so temperatura, padavine, vetrovi in ekstremni vremenski dogodki, ki so deloma ali v celoti posledica človeških dejavnosti, predvsem izpustov toplogrednih plinov.

Posledice podnebnih sprememb so številne in raznolike. Med njimi so segrevanje ozračja, tal in oceanov, taljenje ledenikov in ledenih kap, dvig morske gladine, spremembe v vzorcih padavin, pogostejši in intenzivnejši ekstremni vremenski dogodki, kot so toplotni valovi, suše, poplave in neurja. Te spremembe že zdaj vplivajo na okolje, človeško zdravje, kmetijstvo, vodne vire, in gospodarstvo ter imajo potencial za še večje negativne učinke v prihodnosti.

Pomembno je, da se kot globalna skupnost odločno odzovemo na podnebne spremembe. To vključuje zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, prehod k obnovljivim virom energije, prilagajanje spremenjenim podnebnim razmeram, ohranjanje in obnovitev ekosistemov ter krepitev odpornosti skupnosti. 

Darja Pleterski

#MyActionsMatter #GlobalActionDays #GreeningEducation #Ekošola