Spoštovane učenke in učenci, spoštovani starši.

Želela bi vas opozoriti na datume in nekatere informacije, ki so pomembne pri postopku vpisa učenca oz. učenke v srednjo šolo.

4. marec 2024 – zadnji rok prijave za opravljanje preizkusov nadarjenosti oziroma spretnosti

Učenci in učenke, ki se bodo prijavljali v programe, za katere je potrebno opraviti preizkus nadarjenosti oziroma spretnosti (rudarstvo, tehnik zobne protetike, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja, umetniška gimnazija – likovna/glasbena/plesna smer, gimnazija – športni oddelek) se za opravljanje preizkusa prijavijo oz. pošljejo dokumentacijo o psihofizični sposobnosti in športnih dosežkih najkasneje do zgoraj omenjenega datuma na šolo, na katero se želijo vpisati.

Obrazci za prijavo so na voljo na spletnih straneh ministrstva na naslovu:  https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ , v rubriki Prijavnice.

Do navedenega roka morajo oddati prijave za opravljanje preizkusa tudi učenke in učenci, ki bodo prijavo o vpisu oddali na šolo oz. program, za katerega ni potrebno opraviti preizkusa, a obstaja možnost, da jo bodo v prenosnem roku (do 23. aprila 2024) prenesli na šolo oz. za program, za katerega se to zahteva, ali le-tega navedli kot izbiro v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka.

2. april 2024 – oddaja prijavnic kandidatk in kandidatov za vpis v 1. letnik srednje šole ter prijava za sprejem učenca/učenke v dijaški dom

Prijavnice bodo učenci in učenke prejeli na šoli, prav tako jih bomo skupaj izpolnili. Starše vljudno naprošamo, da skupaj z otroki preverijo točnost podatkov in potrebne podatke dopolnijo (paziti je potrebno tudi, da so prijavnice podpisane s strani staršev kot otroka). Učenke in učenci nato prijavnice predajo šolski svetovalni službi in jih šola razpošlje po srednjih šolah.

Kandidati/kandidatke, ki želijo v šolskem letu 2024/2025 bivati v dijaškem domu, bodo do omenjenega datuma dijaškemu domu, za katerega so se odločili, poslali izpolnjeno prijavnico za sprejem v dijaški dom, ki bo na voljo v dijaških domovih ter na spletnih straneh portala gov.si in e-uprava (prijavnica). Vsak kandidat/kandidatka se lahko prijavi samo za en dijaški dom, v katerem želi bivati.

8. april 2024 – javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole

Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo na svojih spletnih straneh (https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/) objavilo informacijo o številu prijav za vpis (skupaj s številom razpisanih mest) v programe po šolah.

Če ne bo dovolj prijavljenih kandidatov oz. kandidatk, bo srednja šola pred koncem roka za prenos prijav obvestila kandidate in kandidatke, da v šolskem letu 2024/2025 izobraževanja po tem programu ne bo organizirala.

od 8. aprila do 23. aprila 2024 – obdobje prenosa prijav

V roku prijavljene učenke in učenci bodo lahko zaradi spremembe namere svojo prijavo dvignili na srednji šoli, na katero so se prvotno prijavili, in jo do 23. aprila 2024 do 15. ure prenesli na drugo srednjo šolo oz. v drug program.

Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati brez upravičenih razlogov, dokler postopek za vpis kandidatk in kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, tj. do 2. julija 2024 do 15. ure.

24. maj 2024 – objavljen seznam šol, kjer bodo omejitve na spletnih straneh ministrstva

Najkasneje do 29. maja 2024 obveščanje učenk in učencev o morebitnih omejitvah vpisa v program oz. spremembi vpisa (morebitno povečanje razpisanih mest)

Merila za izbiro kandidatk oz. kandidatov:

  • zaključene ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole;
  • športni dosežki (za program gimnazije – športni oddelek)
  • NPZ (SLO in MAT) – soglasje v prijavnici
  • lastna merila šole.

od 17. do 21. junija 2024 do 14. ure – vsi prijavljeni učenci in učenke predložijo izbranim šolam dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. O točnih datumih in urah jih bodo obvestile šole.

21. junij 2024 – vpis učencev oz. učenk, ki so bili izbrani v prvem krogu izbirnega postopka ter ministrstvo bo do 16. ure na spletnih straneh objavilo spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka (v primeru omejitev).

Na šolah, ki bodo omejile vpis v programe srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja oz. gimnazij, bo izbira učencev potekala tako, da bodo srednje šole v prvem krogu po navedenih merilih izbrale učence in učenke za 90 % razpisanih mest.

Učenci oz. učenke, ki v prvem krogu ne bodo izbrani ali še ne bodo imeli izpolnjenih vseh vpisnih pogojev, bodo na šolah seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali v drugem krogu izbirnega postopka.

do 26. junija 2024 – prijava v 2. krogu izbirnega postopka

Učenci in učenke bodo kandidirali na 10 % prostih mest na vseh srednjih šolah, ki bodo vpis omejile, in na vsa še prosta mesta na drugih srednjih šolah. Na podlagi ponujenih mest se bodo odločili za tiste programe oz. šole, na katere bi se želeli vpisati. Po (prioritetnem) vrstnem redu bodo lahko našteli do 10 šol oz. programov, v katere bi se želeli vpisati ter prijavo oddali na sredni šoli, na katero so prijavljeni.

2. julij 2024 do 15. ure – obveščanje kandidatk oz. kandidatov o razvrstitvi na eno izmed naštetih srednjih šol v 2. krogu

Če bodo učenke oz. učenci razvrščeni na šolo, na kateri so oddali prijavnico (na prvotno izbrano šolo), se bodo tam tudi vpisali. Če pa bodo razvrščeni na drugo šolo, bodo svojo prvotno prijavnico in dokumente dvignili ter jih do 3. julija 2024 do 14. ure odnesli na srednjo šolo, na katero bodo razvrščeni v drugem krogu izbirnega postopka, in se tam tudi vpisali.

do 3. julija 2024 – možen prenos prijav v drugi dijaški dom

Do tega roka lahko prvo prijavo oddajo tudi:

a) kandidati/kandidatke, ki bi zaradi vpisa v drugo srednjo šolo v drugem krogu vpisnega postopka v srednje šole želeli bivati v dijaškem domu, in se predhodno še niso prijavili v noben dijaški dom,

b) kandidati/kandidatke, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini.

od 4. do 10. julija 2024 – bo potekal vpis v dijaške domove brez omejitve

od 4. do 12. julija 2024 – bo potekal vpis v dijaške domove z omejitvijo vpisa

do 14. julija 2024 – bo potekal vpis v dijaške domove, ki imajo še prosta mesta, za kandidatke/kandidate, ki v dijaških domovih z omejitvijo vpisa niso bili izbrani

od 15. julija do 30. avgusta 2024 – bo potekal vpis na prosta mesta za kandidatke/kandidate, ki se do tedaj niso prijavili za bivanje v dijaškem domu.

Povzeto po: Razpis za vpis v programe nižjega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij, razpis za sprejem učencev in dijakov v dijaške domove v šolskem letu 2024/2025.

SPLETNE STRANI/VIRI, KI SO VAM LAHKO V POMOČ:

  • PRIROČNIK VPISNIK – učenci in učenke so omenjeni priročnik prejeli že v fizični obliki. Lahko pa si ga tudi pregledate v spletni različici. V njem imate zbrane vse pomembne informacije glede vpisa v srednjo šolo – štipendije, priporočila za lažje in boljše učenje, predstavitev vseh srednjih šol v Sloveniji po regijah, subvencionirani prevozi, ipd.

Povezava: Priročnik Vpisnik

  • Spletna stran Moja izbira

Spletna stran ponuja opis 500 različnih poklicev in 150 šol. Na njej lahko tudi učenci in učenke igrajo različne igre, ki jim pomagajo pri odločitvi glede poklica. Prav tako najdete kalkulator za izračun točk v primeru omejitev vpisa.

Povezava: Moja izbira

  • Spletna stran ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Na spletni strani lahko pridobite še dodatne informacije glede vpisa v srednjo šolo.

Povezava: Vpis v srednjo šolo

V kolikor se pojavijo kakšna vprašanja, sem vam na voljo na:

  • amanda.srpcic@os-leskovec.si
  • na telefonski številki: 07 49 04 078
  • oz. osebno v pisarni šole.

Lepo vas pozdravljam,

Amanda Srpčič, svetovalna delavka