UNESCO ASP mreža šol Slovenije je članica mednarodne UNESCO Associated Schools Project Network, vanjo pa je vključenih 97 zavodov, od tega 6 vrtcev, 64 osnovnih šol in 27 srednjih šol.

Mreža ima 10 UNESCO ASPnet središč, v katera je vključenih do 18 zavodov, središče pa vodi vodja središča, ki je praviloma strokovni delavec šole, kjer je sedež središča.

Mednarodna mreža je bila ustanovljena leta 1953, sestavlja pa jo več kot 9.000 vzgojno-izobraževalnih institucij v 180 državah sveta. Slovenija je postala del te velike globalne družine leta 1993, ko je bila kot prva šola v Sloveniji sprejeta v njene vrste OŠ Cirila Kosmača iz Pirana (zaradi izjemne vloge pri sprejemu beguncev iz vojskujoče se Jugoslavije).

UNESCO ASP mreža šol Slovenije deluje pod okriljem Slovenske nacionalne komisije za Unesco.

O mreži

Člani UNESCO ASP mreže delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje. Delo vrtcev in šol temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj:

 • Učiti se, da bi vedeli!
 • Učiti se delati!
 • Naučiti se živeti skupaj!
 • Učiti se biti!

Naša šola je v šolskem letu 2004/05 postala pridružena članica Unesco ASP mreže šol v Sloveniji.

Več o Unescu ASP mreži šol najdete na uradni spletni strani https://www.unesco-sole.si/

Šole UNESCO ASP mreže se posebej posvečamo štirim UNESCO temam:

 1. svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju,
 2. mir in človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje,
 3. medkulturno učenje (spodbujanje kreativnosti, medkulturni dialog, kulturna dediščina),
 4. okoljski problemi in njihovo interdisciplinarno reševanje.

V vsakodnevnem delu in življenju šole bomo težili k temu, da bi bil UNESCO ASPnet način razmišljanja in udejanjanja tudi na naši šoli. Dejavnosti in projekte bomo izvajali pri posameznih predmetih, razrednih urah, podaljšanemu bivanju, dnevih dejavnosti, nekaj pa tudi v okviru dodatnega dela in raziskovanja. Pri pouku in razrednih urah bomo obeleževali mednarodne Unesco in druge svetovne oz. mednarodne dneve.

Unesco šole sodelujejo tudi med seboj v mednarodnih, nacionalnih in pilotskih projektih in smo odprte za sodelovanje tudi z ostalimi šolami v Sloveniji in tujini. Tako bomo tudi v letošnjem šolskem letu sodelovali v katerem od teh projektov.

V letošnjem šolskem letu 2023/2024 smo ponovno nosilci projekta Izboljšajmo odnos do hrane.

 

MEDNARODNI DNEVI UNESCO KOLEDARJA

SEPTEMBER

 • 15. september – Mednarodni dan demokracije
 • 21. september – Mednarodni dan miru

 

OKTOBER

 • 5. oktober – Svetovni dan učiteljev
 • 13. oktober – Mednarodni dan zmanjševanja tveganja nesreč
 • 17. oktober – Svetovni dan boja proti revščini
 • 24. oktober – Svetovni dan OZN

 

NOVEMBER

 • 10. november – Svetovni dan znanosti za mir in razvoj
 • 16. november – Mednarodni dan strpnosti
 • 3. četrtek v novembru – Svetovni dan filozofije
 • 25. november – Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

 

DECEMBER

 • 1. december – Svetovni dan boja proti AIDS-u
 • 3. december – Svetovni dan invalidov
 • 10. december – Dan človekovih pravic
 • 18. december – Svetovni dan migrantov

 

JANUAR

 • 24. januar – Mednarodni dan izobraževanja
 • 27. januar – Svetovni dan spomina na žrtve holokavsta

 

FEBRUAR

 • 11. februar – Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti
 • 13. februar – Svetovni dan radia
 • 21. februar – Mednarodni dan maternih jezikov

 

MAREC

 • 8. marec – Mednarodni dan žena
 • 21. marec – Svetovni dan poezije
 • 21. marec – Svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji
 • 22. marec – Svetovni dan vode

 

APRIL

 • 6. april – Mednarodni dan športa za razvoj in mir
 • 23. april – Svetovni dan knjige in avtorskih pravic

 

MAJ

 • 3. maj – Svetovni dan svobode tiska
 • 16. maj – Mednarodni dan svetlobe
 • 16. maj – Mednarodni dan sobivanja v miru
 • 21. maj – Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj

 

JUNIJ

 • 5. junij – Svetovni dan okolja
 • 8. junij – Svetovni dan oceanov

 

AVGUST

 • 9. avgust – Mednarodni dan avtohtonega prebivalstva
 • 23. avgust – Mednarodni dan spomina na suženjstvo in njegovo ukinitev