V letošnjem šolskem letu se je naša podružnična šola priključila projektu Nacionalna izmenjava knjižnih kazalk. Sodelovali so učenci 1. in 3. razreda. V mesecu novembru smo izvedli medgeneracijsko druženje med razredoma ter izdelali unikatne kazalke, ki smo jih podarili učencem POŠ Zibika.

Čez čas smo dobili pismo iz POŠ Zibika, v katerem so se učenci in učitelji zahvaljevalili za kazalke ter nam priložili kazalke, ki so jih izdelali oni. Učenci so bili kazalk veseli in jih bodo uporabili pri branju knjig. Bilo je čudovito sodelovati v projektu, ki povezuje šole in spodbuja branje.

Zapisala: Marina Sokolovič