V ponedeljek, 3. 10. 2022, smo z učenci drugih razredov izvedli tehniški dan na temo poklicev. Učenci so spoznali 8 različnih poklicev. Dan je potekal v štirih razredih. V vsakem razredu sta bili po dve delavnici, ki smo jih pripravile učiteljice. Učence smo premešale v skupine, tako da so se učenci med seboj še bolje spoznali in delali drugače kot so vajeni. Prav tako pa so dan preživeli z različnimi učiteljicami.

Glavna ideja dne je bila povezati branje in gibanje v okviru prednostne naloge – branje za uresničene sanje.

Dan se je začel s pesmico in pogovorom. Ko smo se razdelili v skupine, smo začeli z delavnicami. Vsaka izmed učiteljic je pripravila po dva poklica in pripravila različne dejavnosti, ki so povezovale branje z gibanjem (iskanje delov povedi po učilnici in sestavljanje v pravilni vrstni red, branje med hojo, iskanje povedi in lepljenje k pravilni sličici …). Učenci so spoznali poklic bankirja, veterinarja, dimnikarja, gasilca, frizerja, učitelja glasbe, poštarja in trgovca. Nismo pozabili na sadno malico in pomemben odmor. Dan smo zaključili s kvizom, pravljico in seveda tudi plesom in petjem.

Učencem je bil dan zanimiv in drugačen, popestren z gibanjem, igro in nevede so se naučili marsikaj novega o različnih poklicih, ki jih bodo morda nekoč opravljali tudi sami.

Dan dejavnosti smo pripravile učiteljice drugih razredov: Eva Kink Žerjav, Simona Kolman, Larisa Lenart in Klavdija Mirt.

Zapisala: Larisa Lenart