Spoštovani učenci, spoštovani starši.

Želela bi vas opozoriti na datume, ki so pomembni pri postopku vpisa kandidata v srednjo šolo.

Ti datumi so naslednji …

2. marec 2022 – rok za prijavo na preizkus nadarjenosti oz. spretnosti
                        – rok za oddajo dokumentacije za vpis v športni oddelek (ekonomske) gimnazije

4. april 2022 – rok za oddajo prijave (prijavnice) na srednje šole

8. april 2022 – javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole

8. april – 25. april 2022 – obdobje prenosa prijav

24. maj 2022 – objavljen seznam šol, kjer bodo omejitve (MIZŠ)

16. – 21. junij 2022 – izvedba 1. kroga izbirnega postopka

do 24. junij 2022 – prijava v 2. krogu izbirnega postopka

do 30. junij 2022 – izvedba 2. kroga izbirnega postopka (MIZŠ)

Podrobnejše informacije o postopku vpisa, srednješolskih programih, štipendijah itd. so na voljo v priponki (Priloga 1) ter Razpisu za vpis v srednješolske programe (Priloga 2).


Prilagam tudi Prijavnico za vpis v srednje šole (Priloga 3) – zgolj v vpogled, saj jo učenci dobijo v šoli in jo v šoli (v glavnem) tudi izpolnijo ter jo odnesejo domov v pregled, dopolnitev in podpis staršem, ter jo oddajo čim prej oz. najkasneje do 21. marca 2022 svetovalni delavki Sanji Vodopivec. Šola potem prijavnice priporočeno pošlje srednjim šolam (najkasneje do 4. 4. 2022).

V kolikor se pojavijo kakšna vprašanja, dvomi, sem vam na voljo na:

  • sanja.vodopivec@guest.arnes.si ;
  • na telefonski številki: 07 49 04 067;
  • oz. osebno v pisarni šole.

Lep pozdrav.

Sanja Vodopivec, svetovalna delavka

Priloge: