Počasi, lepo počasi pisalo po papirju drsi,

nam črke ustvarja in misli umiri.

Spoštovani učenci, starši in učitelji!

Teden pisanja z roko je vseslovenska akcija, s katero ozaveščamo o pomenu ohranjanja pisanja z roko. Organizira jo Društvo Radi pišemo z roko skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za šolstvo.

Na osnovni šoli Leskovec pri Krškem se bomo letos drugo leto zapored priključili projektu, ki bo v letošnjem šolskem letu potekal od 18. do 22. januarja 2021.

V Tednu 2021 bomo spodbujali »lepo« pisanje z roko, čitljivo, tekoče, četudi bomo pisali bolj počasi. Skrbno bomo oblikovali in povezovali črke. Vemo, da nekateri pišejo le še s tiskanimi črkami, a se bomo v Tednu 2021 trudili pisati s pisanimi črkami, tako malimi kot velikimi.

Osrednja tema Tedna 2021 je Pišem pismo prijateljuTo je široka tema, ki omogoča kreativnost v največji možni meri. Besedo  »prijatelj« lahko razumemo  v širšem pomenu besede. To je lahko sošolec, mama, oče, babica, dedek, brat, sestra, sosed ipd.

Ambasadorji Tedna pisanja z roko 2021 so:

  • Erik Brecelj, kirurg in aktivist,
  • Urša Menart, režiserka in scenaristka,
  • Tadej Pogačar, kolesarski šampion.

Tudi ministrica, dr. Simona Kustec, je z roko napisala nagovor.

Lepo vabljeni k sodelovanju!

Priloge:

Marina Sokolovič