V šolskem letu 2019/20 smo pomagali pri plačilu tabora za nadarjene. Prispevali smo za prevoz učencev drugih in tretjih razredov za šolo v naravi. Pokrili smo prevoz za kulturni dan učencem prvih razredov ter naravoslovni dan učencem petih razredov. Pomagali smo tudi pri kritju nastalih stroškov tehniškega dne učencem šestih razredov.

Konec novembra 2019 smo se s prošnjo za prispevanje v Šolski sklad obrnili na okoliška podjetja. Zahvaljujemo se podjetjem:

  • KAMIOLAND, d.o.o.
  • HESS, d.o.o.
  • H.S., d.o.o.
  • PRIJATELJ & PRIJATELJ, d.o.o. ter
  • ELMONT, d.o.o.

Z njihovo pomočjo smo zbrali 1.650 evrov, kar nam je pomagalo pri plačilu zgoraj omenjenih dejavnosti. Iskreno hvala.

Februarja 2020 smo prosili za pomoč tudi starše, ki so lahko pomagali podpreti dejavnosti Šolskega sklada z enkratnim zneskom. Tako smo zbrali 1.628 evrov. Spoštovani starši, iskreno hvala za vaše prispevke. Omogočili ste vašim otrokom še kaj več kot samo pouk.

 

Zapisala predsednica ŠS:
Daniela Janušić