V tednu od 20. do 24. januarja 2020 smo izvedli veliko aktivnosti, ki so povezane s pisanjem z roko, saj se zavedamo, da je to izvirna spretnost, ki jo moramo ohranjati celo življenje. Vključili smo učence vseh razredov, učitelje in družine učencev prve triade.

Letošnja tema je V naši družini radi pišemo z roko, zato smo k sodelovanju povabili starše, stare starše, bratce in sestrice otrok prve triade.  Povabili smo jih, da z nami delijo svoje misli. Njihove rokopise si lahko ogledate v priloženih fotografijah.

Učenci od 4. do 9. razreda so na razredni uri obeležili teden pisanja z roko. Vsak učenec je zapisal misel, stavek ali dva. Pogovorili so se o pomenu pisanja z roko ter si ogledali videoposnetek.

Učenci 1. a in 1. b razreda so v šoli napisali svoja imena in inicialke olepšali po svoje. Njihovi izdelki krasijo učilnici ter hodnik pred učilnicama.

V 2. b razredu so razmišljali na temo hvaležnosti ter zapisali, za kaj vse so hvaležni. Svoje misli so strnili v domiselne likovne izdelke.

Učenci 2. d razreda so svoje rokopise predstavili v obliki lista, črnila in peresa.

Učenci na podružnični šoli Veliki Podlog so misli oblikovali v obliki črke R.

Tudi učenci tretjih razredov so s starši zapisali misli in tako primerjali pisave med seboj.

V 4. a razredu so učenci razmišljali, kdaj pišejo z roko in kdaj uporabljajo računalnik, pogovarjali so se o pomenu pisanja z roko ter si ogledali videoposnetek. Na koncu so zapisali svoje pravljice.

Učenci 5. a razreda so opisali svoj vikend, učenci 5. c razreda pa so razmišljali o sreči. Vsi so svoje rokopise razstavili na hodniku.

V 6. a razredu so učenci razmišljali o prijateljstvu in zapisali, kakšen je pravi prijatelj. Svoja razmišljanja so zapisali na izrezane roke ter jih razstavili v obliki srčka.

Učenci osmih razredov so pri uri slovenščine pisali Prešernove pesmi ter zahvale. Na ta način so obeležili prihajajoči kulturni praznik.

Pri likovni umetnosti in izbirnem predmetu likovno snovanje so učenci predmetne stopnje pisali pesmi s čopiči in flomastri.

Tudi učiteljica Nuša je z učenci priseljenci obeležila Teden pisanja z roko. Učenci so v svojem maternem jeziku zapisali, kaj jim je všeč v Sloveniji.

Zapisala: Marina Sokolovič