V petek, 17. 1. 2020, smo s skupino učencev izbirnih predmetov pri kemiji odšli na Pedagoško fakulteto v Ljubljano, znotraj katere deluje center KemikUm, ki se ukvarja z eksperimentalnim delom pri urah kemije.

Udeležili smo se delavnice z naslovom Kemija rešuje zločin. Pričakali so nas bodoči učitelji kemije, ki so pripravili mesto zločina z različnimi dokazi. Preden so se učenci lotili preiskovanja zločina, so jim bile predstavljene splošne informacije o forenziki. Predstavljeni so bili poklici, ki se ukvarjajo s forenziko, področja forenzike, vrste dokazov, …

Po predstavitvi je študentka Tina prebrala scenarij zločina. Učenci so se razdelili v skupine in pričeli z zbiranjem dokazov in analizo le teh. Utrinki njihovega dela prikazujejo fotografije.