Z izbirnim predmetom Kemija v življenju smo  obiskali obrat Notol 2,  kjer proizvajajo trdne oblike farmacevtskih izdelkov (tablete in kapsule). Ogledali smo si tehtalnico, pakirnico, skladišče,…. Hodili smo po črni coni, kjer ni strogih pogojev dela. Delavci se namreč nahajajo v beli coni, kjer morajo nositi zaščitno obleko, maske in pokrivala, saj je vse sterilno pri konstantni vlagi in temperaturi.

V skladišče, ki je visoko 32 m in dolgo 100 m, ljudje nimajo vstopa, saj je vse računalniško vodeno. Vodeni so tudi vozički, ki prevažajo sestavine in končne izdelke na mesto, kjer jih potrebujejo oz. skladiščijo.

Spoznali in videli smo res veliko novega in od tam odšli z novimi znanji in spoznanji.