Spoštovani, po prvomajskih počitnicah bodo učenci izbirali izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

Šola ponuja neobvezne izbirne predmete za učence od 4. do 6. razreda, obvezne izbirne predmete za učence od 7. do 9. razreda ter neobvezni izbirni predmet francoščina za učence od 7. do 9. razreda.

Na spletni strani šole je več informacij, ki jih lahko pregledate pred odločitvijo.