8. razred se je danes podal po poteh Franceta Prešerna. Ogledali smo si kip Prešerna v Ljubljani, Stari trg, kjer se je odvijal ples v Povodnem možu, NUK, Križanke … v Mladinskem gledališču smo si ogledali predstavo Vsi junaki zbrani, ki govori o slovenskih literarnih junakih. Potem pa smo se odpeljali na Gorenjsko in obiskali rojstni kraj Prešerna Vrbo. Izvedeli smo veliko zanimivih podatkov o pesnikovem življenju. Celo sedeli smo na klopi, kjer je sedel naš največji pesnik. Bili smo pohvaljeni za kulturno obnašanje.

Vsem želimo lep kulturni praznik.

Aktiv slavistk in učenci 8. razreda