2. februar je svetovni dan mokrišč. Praznujemo ga od leta 1971, ko je bila v iranskem mestu Ramsar sprejeta konvencija o mokriščih. Konvencija o mokriščih, imenovana Ramsarska konvencija, je medvladna pogodba, ki zagotavlja okvir za nacionalne ukrepe in mednarodno sodelovanje za ohranjanje in razumno uporabo mokrišč in njihovih virov.

Trenutno število pogodbenic oz. držav je 169. Število Ramsarskih kraje pa 2.301, ki imajo skupno površino 225.653.238 ha. Številka je velika, kar potrjuje pomembnost mokrišč za vse nas.

Mokrišče je pojem, ki označuje različna življenjska okolja, katerim je skupno, da so bolj ali manj povezana z vodo. Med mokrišča sodijo območja tekočih in stoječih voda na kopnem in v obalnem morju, s slano ali sladko vodo, na površju ali pod zemljo, presihajočega ali stalnega značaja, naravnega ali umetnega nastanka.

Ramsarska mokrišča v Sloveniji so Škocjanske jame, Sečoveljske soline in Cerkniško jezero.

O mokriščih smo se pogovarjali pri razredni uri v 7.c. Poiskali smo mokrišča v naši okolici in razmislili o njihovem pomenu. Ker smo tudi mi mokriščem pripisali velik ekološki pomen, smo pred učilnico biologije pripravili razstavo fotografij mokrišč.