18.11. 2017 je na OŠ Stopiče potekalo državno tekmovanje iz razvedrilne matematike, kjer tekmovalci pokažejo sposobnosti algoritmičnega mišljenja, logičnega sklepanja, računskih spretnosti in prostorske predstavljivosti.

Na tekmovanje so se uvrstili tudi trije naši učenci: Nejc Praprotnik 7.r, Nina Pregrad 8.r in Ivana Levičar 9.r.

Nejc in Ivana sta osvojila srebrno priznanje, Nina pa je z uvrstirvijo na 18. mesto v državi osvojila ZLATO priznanje.

Vsem trem čestitam in želim še mnogo uspehov.

Mentorica Tatjana Kerin