Skoči na glavno vsebino
07 49 04 060
 

Obvestilo o možnosti pridobitve posebnega statusa za učence

Učenec, ki izpolnjuje predpisane pogoje, lahko pridobi status perspektivnega ali vrhunskega športnika ali umetnika. Učencu se s tem prilagodi izpolnjevanje šolskih obveznosti. Glejte Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti.

Učenec, ki izpolnjuje pogoje iz pravilnika, lahko odda Vlogo za status učenca, ki mu mora priložiti vse zahtevane priloge.

Vloge sprejemamo v tajništvu šole, do vključno 27. 10. 2017.

Nepopolnih in neutemeljenih vlog ne bomo obravnavali.

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost