Na šolski spletni strani od knjižnice si lahko pogledate seznam šolskih potrebščin in delovnih zvezkov za prihajajoče šolsko leto 2017/2018.