07 49 04 060
 

Nekatere spletne povezave

Razpis za vpis v srednje šole

Štipendije na Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije

Nekaj info o šolah v časopisu Delo