Naslov projekta: “Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju

KRAJŠI NASLOV PROJEKTA : “UŽIVAJMO V ZDRAVJU

 

KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTA

V začetku leta 2014 sta Zavod RS za šolstvo (v nadaljevanju: ZRSŠ) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) pristopila h kandidaturi na javni razpis norveškega finančnega mehanizma s projektom UVZ.

Cilj projekta je zmanjševanje ali preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom (poudarek na prehranjevanju in redni telesni dejavnosti). Dodatni cilj je vzpostaviti dobre medsebojne povezave in sodelovanje med šolstvom, primarnim zdravstvom na vseh nivojih (nacionalnem, regijskem/lokalnem) in lokalno skupnostjo (LS).

Ciljne skupine v projektu so:

 • otroci in mladostniki ter njihovi starši, skrbniki, odrasli ter
 • okolja: VIZ in zdravstvene organizacije. (OŠ Leskovec in ZD Krško)

Osnovne informacije o projektu:

 • Nosilec:
  • Zavod Republike Slovenije za šolstvo (Irena Simčič)
 • Partnerji:
  • Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ
  • Univerza v Ljubljani (Fakulteta za šport, Pedagoška fakulteta)
  • Institut “Jožef Stefan”
  • Fakulteta za zdravstvo Jesenice
  • Univerza v Mariboru (Fakulteta za zdravstvene vede)

 

Tim UVZ OŠ Leskovec: Helena Bizjak, Edita Gubenšek, Bojana Abram, Tanja Lakner, Zvone Baškovč, Polona Žerjav Horvat, Ana Netahly

 

V okviru projekta Uživajmo v zdravju bodo izpeljane naslednje dejavnosti:

 • posebna gibalna vadba za zdravstveno ogrožene,
 • sodelovanje šole in zdravnika,
 • didaktični pristop k poučevanju prehranskih vsebin in prehranskega opismenjevanja otrok,
 • SLOfit in njegova uporabna vrednost,
 • tehniški dan Uživajmo v zdravju,
 • minuta za zdravje, gibalni odmor, …

 

Vse informacije o projektu pa so na voljo na povezavi: http://www.uzivajmovzdravju.si/

 

UVZ_logo_zelen_horEGP_in_NOR_noviSluzba_vlade