Vsaka kultura ustvarja običaje, znanja in materialne dosežke. Nekateri med njimi so pozabljeni, ostale pa ohranjamo še danes. Ljudsko izročilo slovenske kulture smo z otroci iz Enote Pika Nogavička spoznavali ob prepevanju slovenskih ljudskih pesmi. Pobliže smo si ogledali ljudska glasbila: harmoniko in citre. Ob njunih zvokih smo zaplesali ljudske plese. Pogovarjali smo se o običajih in navadah. Spoznavali smo slovensko zastavo, himno in Franceta Prešerna. Starejši otroci so dejavnosti nadgradili s spoznavanjem slovenskih pokrajin, glavnih mest in rek. Ob zaključku modula Tradicija (projekt Etika in vrednote) smo v Enoti Pika Nogavička s pomočjo otrok in staršev pripravili razstavo starih predmetov, ki so jih uporabljali naše babice in dedki. Z otroki smo predmete spoznavali, jih opisovali in poimenovali. Pogovarjali smo se o njihovi uporabi in pomenu.

Maja Tomažin