V soboto, 30. maja 2015, je bila za vse vrtce in osnovne šole v občini Krško EKO TRŽNICA. Naša stojnica, ki je bila raznovrstno in bogato založena z različnimi izdelki iz odpadkov in njihove ponovne uporabe, je privabila mnogo obiskovalcev. Pohvalili so našo domiselnost in iznajdljivost. Izdelke smo podarjali, denarne prispevke pa bomo porabili za nakup različnih lepil za naslednjo tržnico.

Gordana Šeško