Letos zadnji modul v sklopu programa Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju je univerzalizem. V jedru odprte družbe, ki strmi k splošni dobrobiti so tudi odločitve, ki izražajo vrednote kot so mir, spoštovanje različnosti in drugačnosti, enakost, skromnost, kulturni pluralizem in odpuščanje.

Nekatere aktivnosti smo že izvedli nekatere nas še čakajo, tudi anketa z učenci, zaposelnimi in starši.