Osnovna šola Leskovec pri Krškem bo vpisovala otroke v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2015/2016

v torek, 24. 2. 2015 in v sredo, 25. 2. 2015,

v podružnični šoli Veliki Podlog pa v četrtek, 26. 2. 2015.

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let (45. člen Zakona o osnovni šoli). To so otroci, ki so rojeni od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.

Na razgovor in sam postopek vpisa boste osebno vabljeni po pošti. Ker želimo, da bi potekal vpis po predvidenem urniku, pričakujemo, da se boste držali časa, ob katerem ste vabljeni. V okviru vpisa bomo za vas in vašega otroka pripravili tudi ogled in sodelovanje pri pouku v letošnjem 1. razredu 9-letne šole. Pri pouku boste lahko prisotni 1 uro.

V mesecu maju predvidevamo skupni roditeljski sestanek. Starši se lahko že pri vpisu pogovorite s svetovalno delavko o vprašanjih, ki vas posebej zanimajo.

Vabljeni!