Za osvežitev postopka mediacije smo naredili kratek prispevek.