SPOZNAVANJE POKLICA GASILCEV IN NJIHOVE OPREME V VRTCU LESKOVEC PRI KRŠKEM, ENOTI PIKA NOGAVIČKA

V mesecu oktobru – mesecu požarne varnosti – smo strokovne delavke v sodelovanju s PGD Leskovec pri Krškem izvajale preventivno-izobraževalne dejavnosti. Skupaj z otroki, smo s pogovarjali o pomenu gasilcev, ukrepanju ob požaru, preprečevanju požarov in varni evakuaciji. Vse to smo otrokom približale preko knjig in slikanic o gasilcih. Izdelovali smo gasilska vozila in čelade ter risali gasilske pripomočke. Gasilci iz PDG Leskovec pri Krškem so nam posodili pravo gasilsko opremo za pionirje: vetrovke, uniformo, čelade, čevlje, vrvi, cevi, ročnike, ključe, … Otroci so se s to opremo igrali, si jo ogledovali, jo spoznavali in preizkušali. Aktivnost in izkušenjsko učenje sta otrokom nudila konkretne izkušnje, nova spoznanja in koristne informacije.

Ob zaključku vseh dejavnosti so gasilci PGD Leskovec pri Krškem otroke razveselili z obiskom pred vrtcem. Pripeljali so se z gasilskim avtomobilom, kombijem in cisterno. Otroci so si ogledali vozila, raziskovali njihovo notranjost, vklapljali zvočne in svetlobne signale ter se preizkusili v gašenju s pravimi gasilskimi cevmi in vodo. Nad vsem so bili zelo navdušeni. Z veliko radovednostjo so si ogledovali vozila, sedli za volan in postavljali vprašanja.

Vse dejavnosti so otrokom približale poklic gasilcev, njihovo delo in pomen v družbi. Igra s pravim gasilskimi pripomočki je otrokom nudila konkretne izkušnje in nova spoznanja.

Gasilcem PGD Leskovec pri Krškem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.

Otroci in strokovne delavke iz vrtca Pika Nogavička