Spoštovani starši in učenci!

Na šolski spletni strani je objavljen urnik za šolsko leto 2014/2015.

Pouk se začne 1. 9. 2014 s sodim tednom.

* Izbirna predmeta “Risanje v geometriji in tehniki” in “Šport za sprostitev” se ne bosta izvajala po urniku ampak zgolj nekajkrat letno po dogovoru.