Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju

Eno pomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja je skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v vrtcih in šolah.

Šole igrajo pomembno vlogo pri razvoju osebnosti otrok in mladostnikov, saj se vrednote in življenjska načela preko mehanizmov socializacije in ponotranjenja vtkejo v osebnosti in postanejo pomembni temelji etike in vrednot otrok in mladostnikov, ki bodo čez leta ustvarjali prihodnosti vseh nas.

Družba prihodnosti je lahko stabilna le, če bo utemeljena na etičnih standardih, vrednotah in znanju.
Program se bo po modulih: Znanje in modrost, Skrb za sočloveka, Življenje, narava, zdravje, Humanizem, Integriteta, Pravičnost, Univerzalizem, Kultura, Tradicija, Delo, ustvarjalnost, izvajal 3 leta.

Program poteka pod vodenjem Inštituta za etiko, na njihovi spletni strani lahko najdete še več informacij in gradiv.