07 49 04 060
 

Učiteljski zbor

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje

 

RAZRED/predmet RAZREDNIK/učitelj GOVORILNE URE
PROSTOR

1. a

Eva Kink Žerjav

Arh Martina

Petra Bogolin

torek, 11.55 – 12.40

torek, 11.55 – 12.40

/

 zbornica

zbornica

/

1. b Marta Kink  torek, 11.55 – 12.40  zbornica
Cvetka Kodrič  torek, 11.55 – 12-40  zbornica
1. c Klavdija Mirt  torek, 7.00 – 7.45 učilnica 1.c
Tina Macur  torek, 7.00 – 7.45
2. a Alenka Žarn  sreda, 9.10 – 9.55  zbornica
2. b Nataša Račič  sreda, 8.20 – 9.05 zbornica
2. c Tamara Vardič  torek, 8.20 – 9.05 kabinet pri 2.c
2. d Daniela Stamatovič  torek, 9.10 – 9.55
3. a Ina Abram  četrtek, 11.05 – 11.50  zbornica
3. b Maja Koritnik  petek, 10.10 – 10.55  zbornica
3. c Maša Petan Omejec  petek, 9.20 – 10.05 učilnica 3.c
3. d Simona Škvarč  sreda, 11.05 – 11.50 zbornica
OPB, DSP Egon Ivanjšek  petek, 8.20 – 9.05 kabinet ŠPO
OPB, DSP Aleksandra Voglar  ponedeljek, 11.55 – 12.40  zbornica
OPB, DSP Manica Žibret  četrtek, 7.45 – 8.30  zbornica
OPB, DSP Katja Žibert  sreda, 11.00 – 11.45 zbornica
OPB, DSP Maja Menič  četrtek, 11.05 – 11.50  zbornica
OPB, DSP Marija Tomšič  četrtek, 11.50 – 12.40 zbornica
OPB Vesna Perić  po dogovoru
IŠP, ŠPORT Miha Cerle  ponedeljek, 10.10 – 10.55 kabinet ŠPO
OPB Vel. Pod. Romana Dirnbek
OPB Vel.Pod.

Marko Hren

Mirjana Marinčič

 petek, 10.10 – 10.55

sreda, 10.50 – 11.35

 kabinet TJA

zbornica VP

OPB, plavalni tečaj Darina Svozilova  četrtek, 11.55 – 12.40  zbornica

 

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje

 

RAZRED (UČILNICA)
UČITELJ PREDMET GOVORILNE URE PROSTOR
4. a Nataša Brodnik Kržan  razredni pouk  torek, 8.20 – 9.05  zbornica
4. b Ana Tičar razredni pouk  sreda, 9.20 – 10.05 zbornica
4. c Meta Fekonja razredni pouk  četrtek, 10.10 – 10.55 zbornica
5. a (5. a) Alenka Koretič razredni pouk  četrtek, 11.05 – 11.50 učilnica 5.a
5. b (5. b) Petra Kavčič razredni pouk  torek, 11.05 – 11.50 kabinet pri 5.b
5. c (5. c) Mateja Lisec razredni pouk  sreda, 9.20 – 10.05 zbornica
5. d (5. d) Jasmina Mlakar razredni pouk  torek, 13.00 – 13.45 učilnica 5.d
6. a (FIZ) Ana Antolič Miler  SLJ, NAR  četrtek, 8.20 – 9.05 kabinet FIZ
6. b (LUM) Katarina Jordan  GOS, SPH, NPH, RAP  ponedeljek, 8.20 – 9.05 kabinet KEM
6. c (TIT) Darja Pleterski  TIT, ROB, NIPT, OGL  petek, 8.20 – 9.05 kabinet TIT

 

Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje

 

RAZRED (UČILNICA)
UČITELJ PREDMET GOVORILNE URE PROSTOR
7. a (MAT1) Tatjana Kerin MAT, DOP, DOD, DNU   četrtek, 9.20 – 10.05  kabinet MAT
7. b (TJA1) Marija Simončič  TJA, DOP, DOD, KNJIŽNIČARKA  sreda, 8.20 – 9.05 kabinet TJA, knjižnica
7. c (MAT2) Tanja Lakner  MAT, DNU, PUT  sreda, 10.10 – 10.55 kabinet MAT
8. a (KEM) Karmen Žugič  FIZ, ZVE, DOP, DNU, DSP  ponedeljek, 10.10 – 10.55 kabinet BIO
8. b (TJA2) Patricija Vejnović  TJA, NI2, NI3, N2N, DOP, DOD  četrtek, 10.10 – 10.55 kabinet TJA
8. c (SLJ2) Polona Horvat Žerjav  ŠPO, ŠZS, NŠPO, PLES, RAP  sreda, 11.05 – 11.50 kabinet ŠPO
9. a (ZGO) Blanka Mladkovič  ZGO, SLJ  torek, 9.20 – 10.05 kabinet SLJ
9. b (TJA3) Franci Žibert  GEO, DDE  četrtek, 9.20 – 10.05 zbornica
9. c (SLJ1) Marjeta Košir  SLJ, GLK, DOP, DOD  ponedeljek, 11.05 – 11.50 kabinet SLJ
Iztok Pirc  ŠPO, IŠP  ponedeljek, 8.20 – 9.05 kabinet ŠPO
Tanja Cedilnik  DSP
Karmen Ančimer Poteko  KEM, BIO, KEŽ, POK, DOD  torek, 8.20 – 9.05 kabinet KEM
Manja Voglar  SLJ, DOD  ponedeljek, 11.55 – 12.40 kabinet SLJ
Robert Fuks  GUM, GLD, DNU, MPZ  sreda, 10.10 – 10.55 zbornica
Pjerina Hodnik  TJA, NI1, DOD  petek, 9.20 – 10.05 kabinet TJA
Gregor Germ  LUM, LS1, LS2, LS3, NUM  petek, 8.20 – 9.05 kabinet LUM
Daniela Janušič  šolska svetovalna služba, socialna delavka  po dogovoru
Vilma Malečkar  DSP, PUT, DNU  torek, 7.30 – 8.15 kabinet ZGO
Tanja Mavsar Popovič  DSP, PUT  po dogovoru
Milan Metelko  UBE, ROM, MME, RAČ, DNU, RAČUNALNIKAR  torek, 11.05 – 11.50  računalnica
Katja Ilc  MAT, DSP  četrtek, 9.20 – 10.05 kabinet MAT
Martina Peterlin NAR, BIO

po dogovoru na:

martina.peterlin@guest.arnes.si

Dženi Rostohar šolska svetovalna služba, izvajalka DSP Ponedeljek 8.20-9.05 kabinet DSP
Marina Sokolovič  KNJIŽNIČARKA  po dogovoru
Irena Strojanšek  TJA, DOP
Maja Trupi  TJA  ponedeljek, 10.00 – 10.45  zbornica
Melita Zagorc Vegelj  šolska svetovalna služba, psihologinja  po dogovoru pisarna psihologinje

 


Pomoč učencem

delavci zaposleni preko javnih del in druge oblike zaposlitve

Ime in priimek
 1. Jerica Kočnar
 2. Jasna Hudorovič
 3. Donja Hudorovič