07 49 04 060
 

Svet staršev

Zapisniki in predstavniki sveta staršev v šolskem letu 2021/2022

Zapisnik 1. dopisne seje sveta staršev

Zapisnik 1. seje sveta staršev šolsko leto 2021/2022

Zapisnik 2. seje sveta staršev za šolsko leto 2021-2022

Zapisnik 3. seje sveta staršev OŠ

Poslovnik sveta staršev OŠ Leskovec pri Krškem – 9. 6. 2016

  IME IN PRIIMEK
1. a Tamara Petelin
1. b Tinkara Pacek
1. c Zala Jenžur
1. d
Nataša Petan
1. vp Maja Marinčič
2. a Vanja Bogolin
2. b Jana Rančigaj
2. c Martina Tomažin Mlakar
2. d Aleksandra Veličevič
2. vp Anja Pirc
3. a Mateja Bizjak
3. b Tomaž Kač
3. c Mihaela Komočar Gorše
3. d Jerneja Hotko
3. vp Barbara Cemič Ostrelič
4. a Emina Sivac
4. b Vesna Šinko
4. c Tina Pleterski
4. vp Petra Žibert
5. a Ines Benčin
5. b Mitja Puntar
5. c Barbara Rostohar
5. d Ksenja Banič
6. a Natalija Geršak
6. b Mateja Colarič Bajc
6. c Neja Martinčič Golob
7. a Vesna Pirc
7. b Alenka Peterle
7. c Slavica Zagrajšek
8. a Darinka Mavsar
8. b Franci Mežič
8. c Verica Cizerle
9. a Nino Moravac
9. b Sandra Baznik
9. c Sabina Kukavica
 

Zapisniki in predstavniki sveta staršev v šolskem letu 2020/2021

Zapisnik 2. sestanka sveta staršev šole za šolsko leto 2020/2021

Zapisnik 1. sestanka sveta staršev šole za šolsko leto 2020/2021

 
 
 
Dostopnost