07 49 04 060
 

Šolska prehrana

Prijava in odjava na šolsko prehrano za šolsko leto 2021/2022

Obrazec za prijavo ali odjavo na šolsko prehrano:

Prijava na prehrano 2021-2022

Sprememba odjave oziroma prijave na prehrano 2021-2022

Cenik prehrane

Cene so v evrih in veljajo od 1. septembra 2021 dalje:

  Mesečno naročilo
(kosilo)
Dnevno naročilo
(kosilo)
1. in 2. r. 1,80 € 2,00 €
3. do 5. r. 2,00 € 2,20 €
6. do 9. r. 2,20 € 2,40 €

Malica učenci na dan: 0,90 €
Popoldanska malica: 0,45 €

Prehrana zaposleni:

  Cena
Hladna malica
1,80 €
Kosilo 4,90 €

Ostalo:

  Cena
Kartica šolske prehrane 1,80 €
Ključek za garderobno omarico 4,90 €

Šola si pridržuje pravico spremembe cene med šolskim letom.

Šolska shema v šolskem letu 2020/2021

Osnovna šola Leskovec pri Krškem se je tudi v šolskem letu 2020/21 prijavila na razpis Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Oddelek za intervencijske in specifične ukrepe – rastlinski del) pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Preko projekta Šolska shema bomo predvidoma dvakrat mesečno razdeljevali lokalno sezonsko sadje ali zelenjavo vsem učencem na šoli.

Več si lahko preberete na spletni strani Minstrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kontakt:
Katarina Ivačič Fabjančič, tel.: 07 49 04 068 ali prehranaos@gmail.com

 
 
 
Dostopnost