07 49 04 060
 

O šoli – Veliki Podlog

Osnovni podatki:
Veliki Podlog 14
8273 Leskovec pri Krškem
Tel.: 07 49 74 072
Vodja: Ana Netahly

Podružnična šola Veliki Podlog ima štiri oddelke od 1. do 4. razreda. V sklopu šole je tudi enota vrtca Peter Pan, ki ima dva oddelka.

Strokovni delavci šole

zap. št. strokovni delavec razred govorilne ure
1. Ana Netahly in Mirjana Marinčič 1. torek, 7.15 – 8.00
2. Ina Rožman 2. sreda, 11.35 – 12.20
3. Polona Senica 3. četrtek, 9.10 – 9.55
4. Tatjana Longo 4. sreda, 7.15 – 8.00
5. Maja Trupi TJA 2. in 3. razred torek, 9.05–9.50
(na matični šoli)
6. Marko Hren OPB, TJA 4. razred petek, 10.10–10.55
(na matični šoli)
8. Romana Dirnbek OPB po dogovoru
9. Mirjana Marinčič OPB sreda, 10.50 – 11.35

Ostali zaposleni

zap. št.
1. Darja Žarn kuharica
2. Anita Hočevar gospodinjec

Šolski zvonec

malica 8.00–8.20
1. ura 8.20–9.05
2. ura 9.10–9.55
3. ura 10.00–10.45
4. ura 10.50–11.35
kosilo 11.35–11.50
5. ura 11.50–12.35
6. ura 12.40–13.25

Interesne dejavnosti

Mentor Dejavnost Razred Termin
1 Miha Cerle Šport 1. in 2. Ponedeljek, 14.30–15.15
2 Mirjana Marinčič Ročna dela 1. in 2.
3 Darina Svozilova Planinski krožek 1.–4.
4 Mirjana Marinčič Otroški pevski zbor 1.–4.
5 Ana Netahly Ustvarjalni krožek 1.–4.
6 Polona Senica Eko bralna značka 3. in 4.
7 Miha Cerle Šport 3. in 4. Ponedeljek, 1. ura
8 Polona Senica Vesela šola 4.
9 Maja Trupi Angleška bralna značka 4.

Neobvezni izbirni predmeti

V skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13), šola izvaja neobvezne izbirne predmete (v nadaljevanju NIP).

Učenci 3. razred (ki bodo v šolskem letu 2021/22 obiskovali 4. razred) lahko izbirajo med

    • Drugi tuji jezik – nemščina (pdf)
    • Šport (pdf)

Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti. Seveda pa se lahko učenec v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega NIP. Učenci lahko izberejo 1 ali največ 2 uri pouka NIP tedensko. Posamezni predmet se bo izvajal, če bo prijavljenih najmanj 8 učencev.

V skladu s predmetnikom se NIP izvajajo po eno (1) uro tedensko, tuji jezik – nemščina pa dve (2) uri tedensko.

NIP so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri NIP ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri NIP se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Ko učenec NIP izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati NIP, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin ali učencev in le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oz. do popolnitve posamezne učne skupine.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov, se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali 1 uro ali po pouku in v času podaljšanega bivanja, lahko tudi v obliki blok ur.

 
 
 
Dostopnost