07 49 04 060
 

Tehnično osebje

Tehnično osebje

Zap. št. Ime in priimek
 1. Andrej Dimc
 2. Stane Petelin
3. Vinko Koretič
 4. Zvonimir Baškovč
 5. Darja Sintič
 6. Mojca Šober
 7. Jože Rihter
 8. Rozana Grilc
 9. Katja Jurkas
10. Irena Pavlič
 11. Jožica Bučar
 12. Marjetka Fabjančič
 13. Anica Žičkar
 14. Breda Jalovec
 15. Erika Koprivnik
 16. Renata Kerin
 17. Renata Kovačič
 18. Marinka Zorko
 19. Blaženka Avsenak
 20. Sonja Tomše
 
 
 
Dostopnost