Pokukajmo v mediacijo

S kratkim filmom smo vrstniški mediatorji osvežili postopek mediacije.

Če se vam zdi, da se je o kakšni zadevi vredno pogovoriti v mediaciji, nas poiščite.

Degustacija mediacije

Na sobotni šoli, 24. 11., smo izvedli delavnico degustacija mediacije. Kar nekaj učencev jo je poskusilo – v igri vlog so lahko spoznali proces vrstniške mediacije in rešili spor z vrstnikom.

Letos se vrstniški mediatorji sestajamo na 14 dni – ob torkih 8. šolsko uro.
Vadili bomo medicije, načrtovali promocijo in dejavnosti, da bo mediacija na šoli zaživela in postala reden način reševanja konfliktov. Vabimo vas, da nas poiščete, kaj povprašate ali se dogovorite za mediacijo.
 

Mediacija

Mediacija je proces, v katerem dve strani, ki sta v sporu, s pomočjo nevtralne tretje osebe (ali dveh) poskušajo razrešiti nastalo situacijo. Poudarek v procesu je na pripravljenosti za razreševanje, prostovoljnosti in zaupnosti.

Postopek mediacije je prostovoljen: samo če sta se učenca, vpletena v spor, za mediacijo odločila sama, sta lahko uspešna pri reševanju.

Vse, kar se dogaja v mediaciji, je zaupno in se ne razkrije nikomur, razen če se udeleženci ne dogovorijo drugače.

Mediator je posrednik v sporu. Lahko  je vrstnik ali odrasla oseba. Mediator ne posega v reševanje problema, čeprav ponudi potrebno pomoč. Ni na nobeni strani in ne svetuje. Njegova naloga je, da udeležencema pomaga pri pogovoru in dogovoru. Tudi on ne sme o tem, kar se je dogajalo na mediaciji, povedati nikomur, razen če se ne dogovorijo drugače.

Na šoli smo predvideli, da se bodo mediacije izvajale v knjižnici. Če bi bila knjižnica zasedena, se lahko izvajajo v kabinetu DSP (Dženi), lahko pa tudi v kateremkoli razredu.

Mediacijo lahko izvajajo vsi mediatorji – učitelji ali vrstniški mediatorji.

Za vsako mediacijo posebej je potreben dogovor, kdaj se bo izvajala.

Vrstniška mediacija

Pri vrstniški mediaciji je proces mediacije v celoti v rokah učencev.

Izvajajo ga učenci za učence. Mediator je torej nekdo izmed učencev. Kdo so vrstniški mediatorji na šoli?

Izobraževanje za vrstniškega mediatorja traja 40 ur – 12 srečanj po dve uri in mediatorski tabor, ki poteka od petka do nedelje.

Srečujemo se na šoli ob petkih, tabor pa bomo organizirali skupaj z OŠ Velika Dolina, Brežice in Cerklje ob Krki.

Vrstniški mediatorji imajo mentorje, s katerimi se lahko pogovorijo in osvetljujejo vprašanja in težave pri mediiranju.

Mediacija je oblika reševanja sporov.

Učenci, ki so se sprli ali težave ne morejo rešiti sami, se lahko s pomočjo tretje osebe – mediatorja, pogovorijo in ugotovijo, kje so točke njihovega spora. Povedo svoja mnenja, težave in izrazijo svoja čustva ter poskušajo najti rešitev, s katero bodo vsi zadovoljni.

Na šoli smo začeli z mediacijo v šolskem letu 2007/08 – z izobraževanjem dveh šolskih mediatork in prvim osnovnim izobraževanjem za učitelje.

Še vedno lahko arhiv informacij o mediaciji na šoli vidite na blogu.