Na naši šoli že nekaj let poteka dejavnost za prepoznavne nadarjene učence in vse, ki jih zanima raziskovanje družboslovnih vsebin. Delo poteka v obliki študijskega krožka. Študijski krožki so se prvotno razvijali na področju neformalnega izobraževanja odraslih, vendar sem se zaradi odprtosti in svobode dela, kar je osrednji princip dela in učenja v študijskih krožkih, odločila, da jih preizkusim pri delu z učenci.

Kaj pravzaprav počnemo v naši pestri skupini? Pestri zato, ker se razlikujemo po starosti, imamo podobne, a hkrati tudi zelo različne interese, izkušnje in (pred)znanje. Zanimivo se nam zdi izvedeti, kaj zanima šestošolce, kaj devetošolce in seveda tiste vmes.

Delo poteka doma (iskanje in prebiranje literature, člankov, spletnih virov), predvsem pa na naših srečanjih, ko se sproti odločamo, na katerih področjih želimo pridobiti nova znanja. Zanimajo nas različne teme, najpogosteje vsebine, ki nas vsakodnevno obdajajo, še posebej pa nas zanima in bogati naš vsakdan. Informacije, zgodbe in izkušnje med seboj podelimo, analiziramo in dopolnimo.

Obravnavamo različno problematiko s področja družboslovja, ki smo jo velikokrat prepletali tudi s spoznanji drugih znanosti. Raziskovali smo različne teme, med njimi so bile: temelji blaginje, temelji in razlike med sanjami in sanjarjenjem, vzorniki, naši idoli, oddaljene kulture, značilnosti in življenje vitezov (med njimi smo posebej obravnavali templjarje in kralja Arturja), prazniki in praznovanja doma in po svetu ter še druge vsebine.

Pri obravnavanju praznikov smo aktualni. Vsako leto organiziramo vsaj eno ekskurzijo. Na ekskurzijah obiščemo različne muzeje v lokalni skupnosti in drugje.

V nadaljevanju si lahko preberete povzetke srečanj skupine, ekskurzij in razmišljanj o delovanju družbe nekoč in danes. Povzetke vsebin, ki smo jih obravnavali na srečanjih, so napisali učenci:

Šola na daljavo v času korona virusa

Učenci naše skupine smo bili povezani tudi v »korona času«. Šola na daljavo nam je prinesla veliko novih izkušenj. Pa ne le šolskih!

V nadaljevanju predstavljamo nekaj utrinkov iz tega posebnega obdobja.

mag. Vilma Malečkar