Najvišji organ Zavoda je Svet zavoda OŠ Leskovec pri Krškem, ki šteje 11 članov.

Člani sveta so:

  • trije predstavniki ustanovitelja (Filip Černelič, Špela Sečnik in Damjan Mežič)

  • pet predstavnikov zavoda (Barbara Bizjak, Polona Žerjav Horvat, Polona Senica, Blanka Mladkovič in Špela Arh)

  • trije predstavniki staršev (Lucija Mlakar, Vesna Pirc in Petra Žibert).