V torek, 17. 10. 2023, smo na skupnosti učencev šole govorili o prednostni nalogi SOUSTVARJANJE VKLJUČUJOČE ŠOLSKE KLIME. Svetovalna delavka Amanda Srbčič je predstavila glavne točke. Dogovorili smo se, da zberemo predloge za izboljšanje klime na šoli, izbrali enega in naredili izvedbeni načrt, ki ga bo predsednik predstavil učiteljskem zboru. V načrtu je tudi kar nekaj aktivnosti za učence, s katerimi bi se bolj povezali.

Pogovorili smo se o tem, kaj nam je na šoli všeč in kaj bi spremenili. Pogovorite se o tem tudi v svojih razredih.

Na volitvah za novega predsednika je zmagal Vid Pirc, ki bo predsednik v šolskem letu 2023_24.

Čestitamo.