20. november je svetovni dan otroka. Na ta dan je leta 1959 UNICEF (Sklad Združenih narodov za otroke) sprejel Deklaracijo o otrokovih pravicah. 30 let kasneje, leta 1989 je sprejel še Konvencijo o otrokovih pravicah. S temi dokumenti so otroci dobili posebne pravice, države članice pa so se zavezale k uresničevanju teh pravic.

Za Slovenijo (ki je status pogodbene stranke nasledila kot ena od naslednic nekdanje SFRJ) je Konvencija stopila v veljavo s 25. junijem 1991.

Dokument vsebuje pravice, ki bi jih morali uživati vsi otroci, in postavlja osnovne standarde za otrokov razvoj v različnih starostnih obdobjih ter na različnih področjih njegovega življenja.

Vsaka pravica, opredeljena v Konvenciji o otrokovih pravicah, je del človekovega dostojanstva in skladnega razvoja vsakega otroka. Konvencija ščiti otrokove pravice s tem, da postavlja osnovne standarde zdravstvene oskrbe, izobraževanja ter pravnih, civilnih in socialnih storitev.

Države, ki so podpisale konvencijo, so se zavezale, da bodo ščitile in zagotavljale otrokove pravice, razvijale in izvajale politike v luči največjega interesa otrok.

Vsi, otroci in odrasli, smo odgovorni za boljši danes nas vseh. Otrokom tega sveta morajo biti dovoljene sanje in dane enakopravne možnosti, da svoje sanje uresničijo.

Pripravil: Franci Žibert

Dodatno gradivo: