Učenke in učenci, spoštovani starši!

Veseli nas, da bo v ponedeljek, 1. 6. 2020, šola ponovno odprla svoja vrata tudi za učence 4. in 5. razredov. Po desetih tednih poučevanja na daljavo, bodo v šolske klopi sedli tudi naši četrtošolci in petošolci. Zavedamo se, da kljub veliki želji, da se snidemo in otroci srečajo svoje sošolce, prijatelje, učiteljice … bo prihod v šolo nekoliko negotov. Kot je bil negotov čas, ko smo šole zaprli in ostali doma.

V šoli smo se na ta dogodek intenzivno pripravljali in v tem tednu že veselo pričakali učence 1. triade in devetošolce. Kljub vsem zahtevnim higienskim in drugim priporočilom, želimo, da bi se učenci počutili prijetno, varno in sprejeto.  Skupaj bomo premagovali morebitno tesnobo, skrbi, se veliko pogovarjali in se gibali na svežem zraku. Pri upoštevanju vseh ukrepov bomo potrebovali vas, spoštovani starši, ki ste se že izkazali kot naši uspešni podporniki, za kar se vam ponovno iskreno zahvaljujemo.

Za zaščito učencev in zaposlenih bomo na šoli zagotavljali primerne pogoje ter seznanjali in izvajali vse splošne higienske ukrepe, ki nam jih narekujejo Higienska priporočila za izvajanje pouka v času epidemije COVID – 19 (NIJZ), priporočila MIZŠ in Zavoda za šolstvo RS. Pri organizaciji dela smo upoštevali tako kadrovske kot prostorske zmožnosti. Predvsem bomo poskrbeli za varnost in spodbudno učno okolje vseh učencev.

Učenci 4. in 5. razredov bodo v svojih matičnih učilnicah. Pri tem v ospredju kot ključni ukrep ostaja zagotavljanje zadostne fizične distance in zadostno izvajanje higienskih ukrepov.

 

Pedagoško-didaktični vidik

Učitelji bodo v prvi fazi izvajanja pouka v razredih namenili čas pregledu opravljenega dela na daljavo, preverjanju predznanja in dosežkov učencev zgolj preko pogovorov z učenci. Preverjanje bo namenjeno predvsem ugotavljanju stopnje razumevanja in vrzeli v znanju. Poudarek v zadnjih tednih naj bi bil predvsem na ponavljanju in utrjevanju ter preverjanju že obravnavanih in usvojenih učnih ciljev v času pred in med izobraževanjem na daljavo.

Učitelji bodo še posebej občutljivi in usmerjeni na doživljanje varnosti ter na zmanjšanju negotovosti v šolskem okolju, zato bo šolski vsakdan jasno strukturiran in predvidljiv. Veliko časa bo namenjeno za socialno emocionalno učenje in krepitev odnosov v oddelku.

O VSEH PODROBNOSTIH V ODDELKU VAS BO ŠE PRED PRIČETKOM POUKA SEZNANILA VAŠA RAZREDNIČARKA, oz. VAŠ RAZREDNIK.

V nadaljevanju vam posredujem nekaj pomembnih ukrepov oz. izvleček protokola življenja in dela na šoli v času epidemije COVID 19.

 • Zdravstvene omejitve: Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci in učitelji (izjava). V primeru, da je v družini nekdo z zdr. omejitvami, odsvetujemo vrnitev v šolo, po predhodnem posvetovanju z zdravnikom.
 • Varovalna oprema: Zaposleni in starejši od 12 let v objektu šole nosijo maske. Učencem 4. in 5. razredov ni potrebno nositi zaščitne maske.
 • Izvajanje splošnih higienskih ukrepov: Skrbeli bomo za redno in temeljito umivanje rok z vodo in milom, z upoštevanjem higiene kašlja, temeljitega izvajanje čiščenja kljuk in ostalih izpostavljenih površin, upoštevali bomo zadostno medsebojno razdaljo, obvezno bomo skrbeli za zračenje prostorov …
 • Prihod do šole: Priporočamo peš hojo, prevoz s starši in šolski prevoz. V avtobusih in kombijih morajo otroci upoštevati vsa higienska priporočila.
 • Vstopanje v šolo: V šolski objekt vstopajo učenci posamično (brez staršev), s primerno razdaljo. Učenci naj prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka. Pri vhodu v šolo so nameščeni podajalniki z razkužilom. Pri vhodu v šolo jih bodo pričakali ter dalje usmerjali in varovali naši zaposleni. Za učence 4. in 5. razredov je to vhod na razredni stopnji, za učence 5. razredov. Vstop v garderobe bodo nadzirali dežurni učitelji in opozarjali na primerno razdaljo. Ne pozabite na ključke garderobnih omaric.
 • Vstopanje v razred: Vrata učilnice bodo do pričetka pouka odprta. Učenci si ob prihodu v razred obvezno umijejo roke. Razredi v vseh skupinah ne bodo isti kot so bili pred zaprtjem šole.
 • Učilnice: Pred pričetkom pouka se temeljito prezračijo. Vrata učilnice bodo do pričetka pouka odprta. V učilnicah bodo nameščena vsa obvestila o higienskih ukrepih. Učenci bodo imeli označeno mesto. Sedeti morajo v primerni varnostni razdalji in ne smejo biti obrnjeni drug proti drugemu. Poudarek bo na pravilnem umivanju rok z vodo in milom. Pouk na prostem: v primernem vremenu se bo pouk izvajal tudi na prostem.
 • Odmori: Obvezno je zračenje, čiščenje mizic, umivanje rok.
 • Šolska malica: Malica bo v učilnicah. Učitelj je ves čas z njimi. Poskrbi, da pred in po malici z razkužilom in krpo razkuži mize. Malico bodo pred učilnice pripeljale čistilke.
 • Sanitarije: skrbeli bomo za primerno razdaljo pri vstopanju, priporočamo odpiranje in zapiranje vrat s komolci, upoštevati je potrebno higieno rok, poskrbeli bomo za redno čiščenje in razkuževanje sanitarijev, … V sanitarijah bo vedno na voljo milo in papirnate brisačke.
 • Odhod domov: Po končanem pouku naj učenci iz šole izstopajo posamično, pri tem ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. V tem času bo na hodniku prisotna odrasla oseba, ki bo skrbela, da se ukrepi spoštujejo. Učenci naj po končanem pouku zapustijo šolski prostor in čimprej odidejo domov.
 • Šolska kuhinja, jedilnica: Zaposleni v kuhinji bodo upoštevali vse smernice za pripravo in delitev prehrane. V jedilnici bodo označeni prostori za učence, obvezno je umivanje rok, zračenje med eno in drugo skupino in čiščenje mizic, na tleh bodo označbe za primerno razdaljo in koridor za oddajo pladnja. Učenci morajo imeti za prevzem kosila kartico.
 • Šolski prevozi: Učenci, ki bodo koristili šolski prevoz bodo prihajali v šolo s 1. ali 2.  avtobusom in odhajali domov s 1. ali 2. šolskim avtobusom (odhod izpred šole ob 15., oz. 14.40). Na avtobusu potrebujejo zaščitno masko (priskrbite jo otroku sami) ali drugo zaščito za usta in nos (ruto, šal…) in letno vozno kartoŠolske prevoze glede na naše potrebe zagotavlja Občina Krško, ki ima pogodbo z ustreznim prevoznikom.
 • Sodelovanje (starši/učiteljica): Predlagamo govorilne ure po telefonu, videokonferenci, po e-pošti.

V šolski objekt vstopajo samo učenci, brez staršev in zaposleni, z upoštevanjem primerne razdalje. Vsi zaposleni ves čas nosimo zaščitne maske. Učenci upoštevajo talne označbe in označene koridorje.

UKREPANJE V PRIMERU SUMA OKUŽBE UČENCA ALI ZAPOSLENEGA S KORONA VIRUSOM

V primeru suma z okužbo obvestimo starše, ki pridejo po otroka. Do takrat se otroka izloči iz skupine. Zaposleni pa mora takoj domov in obvesti svojega osebnega zdravnika. Tako starši kot zaposleni morajo o potrjeni okužbi takoj obvestiti šolo.

Vse dodatne informacije boste prejeli s strani razrednika.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in razumevanje. Res si želimo, da bodo otroci v šolo prihajali z veseljem, da vsi skupaj ostajamo spodbudni in zdravi.

 

OSTANIMO ODGOVORNI.                                                                             Vodstvo šole

 

 

Starši lahko komunicirate:

 • Z razredniki in ostalimi strokovnimi delavci preko že utečenih navad (e-pošta, spletna stran šole, telefon, videokonferenca),
 • Svetovalna služba; od 7.00 do 14.00 (4904067, 4904077, 4904078)
 • V nujnih primerih z vodstvom šole (4904066, 4904073)